Coachingowy niezbędnik Scrum Mastera


Warsztat umiejętności coachingowych dla praktykujących i przyszłych scrum masterów,
menadżerów projektów, team liderów, product ownerów

"Warsztaty niezwykle wartościowe dla Scrum Masterów. Dają możliwość interakcji z doświadczonym coachem z krwi i kości, czego na co dzień bardzo brakuje. Oprócz cennych doświadczeń i narzędzi warsztaty poruszały również rozterki z jakimi musi uporać się Coach w codziennej pracy. SCRUM MASTER'S MUST BE!"

Błażej Drobniuch, Scrum Master/Agile Coach

"Warsztat „Coachingowy niezbędnik Scrum Mastera” dał mi do ręki narzędzie bardzo przydatne w pracy lidera zespołu developerskiego. Z jednej strony coaching bardzo dobrze sprawdza się przy określaniu jakie umiejętności developerzy chcieliby rozwijać i jak planują to zrealizować. Z drugiej strony, w rozmowach 1-1 pozwala bardzo efektywnie przejść od problemu do planu jak go rozwiązać.
To naprawdę pomaga, polecam!"

M.K.

"Zdecydowanie polecam warsztat podnosi kompetencje miękkie i pozwala na lepszą i bardziej efektywną interakcję z ludźmi zarówno w domu jak i w pracy."

Tomasz Małachowski, Senior Software Developer

"Polecam udział w warsztacie "Coachingowy niezbędnik Scrum Mastera" ponieważ uświadamia to, jak bardzo różni jesteśmy, jak ważne jest świadome oddzielenie doradztwa, mentoringu i coachingu oraz tego, że umiejętne zadawanie pytań może pomóc w samodzielnym znalezieniu rozwiązania przez drugą osobę.
Dodatkowo, uzyskaną wiedzę można wykorzystać w życiu prywatnym."

A.K. - konsultant

"Nawet jeśli ktoś nie planuje być coachem to to może się nauczyć wielu rzeczy związanych z komunikacją i rozumieniem innych osób."

Kamil Berdychowski

"Magią tego szkolenia jest  to, że im więcej czasu upływa od jego zakończenia, tym bardziej jego wartość wzrasta. Niesamowicie praktyczne na gruncie zawodowym i poza nim. 

Największym atutem szkolenia jest umiejętnie rozwijanie świadomości i postawy coachingowej wśród jego uczestników. Oferuje zdecydowanie więcej niż omówienie i przećwiczenie podstawowych reguł, ról i technik"

M.J. - Scrum Master

"Bardzo dobre i profesjonalne szkolenie. Sporo wniosło do mojej wiedzy o ludziach i ich zachowaniach w codziennej pracy. Czasami wnioski jakie wyciągaliśmy były dla mnie zaskakujące i w pewnym sensie rewidujące moje spojrzenie na pewne aspekty."

Paweł Czepiec, menadżer

Najbliższe szkolenie w Warszawie - 22 listopada 2018

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Umiejętności techniczne i znajomość frameworku Scruma to trochę za mało, żeby zbudować prawdziwie zwinny zespół i efektywnie funkcjonować w zmiennym środowisku.

Pracując w zespołach samoorganizujących się potrzebujemy kompetencji miękkich, które będą wspierały budowanie relacji w zespole i efektywność jego działania. W pierwszej kolejności trzeba zadbać o umiejętności oddziaływania na funkcjonowanie zespołu bez narzucania swojego zdania, a jednocześnie mobilizowania siebie i innych do realizowania celów sprintu. A następnie, tworzyć warunki sprzyjające kreatywnemu rozwiązywaniu problemów. Trzeba więc nauczyć się słuchać, zadawać pytania, inspirować do poszukiwania rozwiązań, budować atmosferę zaufania i wspólnoty, doceniać zamiast oceniać, zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je kiedy już się pojawią.

„Coachingowy niezbędnik Scrum Mastera” to warsztat przygotowujący do korzystania z narzędzi coachingowych w pracy. Narzędzi mających zastosowanie zarówno w pracy z jednostkami, jak i zespołami.

Warsztaty są przeznaczone przede wszystkim dla praktykujących: scrum masterów, developerów, product ownerów, ale również dla osób, które mają w planie zostać scrum masterem czy też są członkiem zespołu scrumowego, team liderem  czy menadżerem projektów IT.

Coaching to proces pomagania ludziom i zespołom działać z wykorzystaniem maksimum posiadanych cech. Obejmuje to podkreślanie ich silnych stron, pomaganie w pokonaniu osobistych barier i limitów, żeby osiągnąć najlepsze wyniki oraz efektywnie funkcjonować w zespole.

Robert Dilts       

Rola Scrum Mastera wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również odpowiedniej postawy, która sprzyja wyzwalaniu potencjału twórczego w zespole. Umiejętności coachignowe wysuwają się na pierwszy plan, bo dotyczą one oddziaływania na innych, a także wymagają od osoby pełniącej rolę coacha pracy własnej, rozwijającej inteligencje emocjonalną. Rozwinięcie w sobie postawy coachingowej jest pierwszym krokiem ku zbudowaniu podejścia przywództwa służebnego, należącego do podstawowego wachlarza kompetencji Scrum Mastera. Pomimo to, że odnosimy się głównie do roli Scrum Mastera, to omawiane umiejętności mają również zastosowanie w pracy z zespołami projektowymi oraz w codziennej pracy menadżerskiej w stałych i wirtualnych zespołach.

 W trakcie dwu i pół-dniowego warsztatu zostanie przekazana wiedza niezbędna do świadomego stosowania narzędzi coachingowych. Uczestnicy będą ćwiczyli umiejętności w małych grupach, otrzymają informację zwrotną. Będą uczestniczyć również w dyskusjach grupowych, których celem będzie zidentyfikowanie obszarów i sytuacji w ich codziennej pracy, gdzie będą mogli zastosować poznane na szkoleniu techniki i narzędzia.

Warsztat podzielony jest na 3 moduły umożliwiające pozyskanie wiedzy oraz możliwość zastosowania jej w praktyce.
I moduł to pełen dzień szkoleniowy w godz. 9:30 – 17:00 w trakcie którego uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę oraz przećwiczą pod okiem trenera podstawowe umiejętności coachingowe. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zadania do wykonania, które będą omawiane na kolejnym spotkaniu
II moduł – to również spotkanie całodniowe w godz. 9:30 – 17:00. Moduł służy omówieniu, refleksji, korekcie zachowań oraz utrwaleniu umiejętności ćwiczonych w przerwie między spotkaniami, a także realizacji kolejnych zagadnień programu. Na zakończenie kolejne zadania do wykonania w przerwie miedzy modułami.
III moduł –  kilkugodzinne spotkanie w godz. 9:30 – 13:00 lub 13:30 – 17:00 lub 16:30 – 20:00 (do ustalenia z grupą). Układ modułu jest powtórzeniem poprzedniego i realizacją kolejnych elementów zawartości programowej oraz zaplanowaniu dalszych działań wspierających wdrożenie nowych umiejętności.
Dodatkowo, każdy z uczestników ma do dspozycji jedną sesje coachingową na dowolny temat,  do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.

zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Program modułów obejmuje następujące zagadnienia:

 

 

I moduł

 • Czym jest coaching i jak go wykorzystać w pracy Scrum Mastera czy menadżera projektu?
  • uwspólnienie rozumienia coachingu, roli i postawy coacha
  • w jakich sytuacjach stosowanie narzędzi coachingowych przynosi najlepsze efekty
  • korzyści wynikające z podejścia coachingowego w pracy indywidualnej oraz pracy z zespołem
 • Punkt wyjścia w procesie coachingowym – od czego zacząć i dokąd zmierzać – narzędzia definiowania obszaru potrzeb coachingowych. Autodiagnoza własnych potrzeb rozwojowych jako Scrum Mastera.
  • coachingowe ABC – słuchanie wielopoziomowe i umiejętność stawiania istotnych pytań
  • model GROW – praca z definiowaniem celu – ćwiczenia praktyczne.
  • od marzenia do celu… – diagnoza rzeczywistości – ćwiczenia praktyczne.
 • Słuchanie jako podstawowa kompetencja coachingowa
  • słuchanie wielopoziomowe – ćwiczenia praktyczne.
  • stawianie istotnych pytań jako efekt słuchania – ćwiczenia praktyczne

II moduł

 • Superwizja – zadanie domowe – omówienie – zastosowanie w praktyce zawodowej
 • Budowanie relacji z klientem a osobisty styl coachingowy
  • wpływ preferencji  komunikacyjnych na relacje coachingową i relacje w zespole – autodiagnoza
 • Kamienie milowe na drodze do zmiany zachowań Poziomy Diltsa – Ćwiczenia praktyczne – dostosowanie pytań coachingowych do poszczególnych poziomów.
 • Rozpoznawanie ograniczających przekonań
 • Narzędzia pracy z przekonaniami – ćwiczenia praktyczne

III moduł

 • Superwizja – zadanie domowe – omówienie – zastosowanie w praktyce zawodowej
 • Praca na wartościach – ćwiczenia praktyczne
  • Siatka celów – ekologia celu w odniesieniu do wartości osobistych
 • Zaplanowanie dalszych działań wdrożeniowych.
 • Podsumowanie całości szkolenia

zarezerwuj miejsce na szkoleniu

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość nabycie umiejętności i zapoznania się z zagadnieniami umożliwiającymi:

 

 

 • wspieranie w rozwijaniu indywidualnych kompetencji
 • podnoszenie poziomu motywacji poszczególnych członków zespołu
 • definiowanie realistycznych i ekologicznych celów rozwojowych
 • wzmacnianie efektów szkoleń
 • wspieranie wdrażania zmian związanych z nabywaniem nowych umiejętności
 • definiowanie oraz pokonywanie okoliczności i przekonań stojących na przeszkodzie do realizacji celów
 • uruchomienie twórczych zasobów osób realizujących zadania zespołu
 • wzmacnianie zaangażowania i budowania postawy odpowiedzialności za wykonywane zadania
 • możliwość pracy nad wybranym tematem osobistym podczas indywidualnej sesji po szkoleniu

Dodatkową korzyścią będzie możliwość doświadczenia i wykorzystania proponowanych narzędzi do radzenia sobie z własnymi wyzwaniami oraz do realizacji celów osobistych.

Uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający udział w warsztacie.

zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Umiejętności coachingowe są w zasadzie przydatne na każdym stanowisku w zespole. Jednak to szkolenie jest dedykowane w szczególności dla specjalistów i menadżerów z branży IT.

 

 

 • dla praktykujących Scrum Masterów
 • osób, które chcą zostać Scrum Masterami
 • menadżerów projektów IT
 • menadżerów zespołów IT
 • developerów dbających o własny rozwój i skuteczność w budowaniu relacji

zarezerwuj miejsce na szkoleniu

 Cena dwu i półdniowego szkolenia oraz telefonicznej sesji coachingowej wynosi 1 750 PLN + VAT dla firm.
Cena dla osób prywatnych wynosi 1750 PLN brutto.

Termin pierwszego modułu to 22 listopada  Kolejne spotkania odbędą się 29 listopada i 6 grudnia 2018.

Early Birds
Dla osób, które opłacą udział w szkoleniu do  dnia   15 października 2018, cena wynosi:
1 500 PLN + VAT dla firm
1 500 PLN brutto dla osób prywatnych

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch podczas modułu całodniowego, indywidualna sesja coachingowa.

zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warsztat prowadzi:

Bożena Andrzejak – coach, mentor, facylitator, trener

Od 2006 roku związana jest z branżą szkoleniową i doradczą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła m.in. podyplomowe studia z Psychologii Biznesu na ALK w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Menadżerskiego w Międzynarodowej Szkole Zarządzania przy Fundacji Polskiej. Jest absolwentką akredytowanej przez ICF szkoły The Coaches Training Institute (London), brała udział w szkoleniach dla coachów prowadzonych prze Marylin Atkinson z Erickson Collage. Ukończyła również szkolenie Certified Scrum Master. Jako coach i trener specjalizuje się w tematyce związanej z budowaniem postawy świadomego przywództwa oraz wspiera działania menadżerów w budowaniu efektywnych zespołów. Od blisko 10 lat prowadzi praktykę coachingową, a od 6 jest mentorem wspierającym rozwój młodych przedsiębiorców w ramach działalności fundacji Youth Business Poland, działającej pod auspicjami Fundacji Księcia Walii.

W ramach działalności pro publico bono, m.in. prowadzi sesje coachingowe podczas konferencji ScrumDays oraz Agile by Example. Bierze aktywny udział w Agile Coach Camp Poland  oraz Unconf, gdzie dzieli się swoją wiedzą z zakresu psychologii relacji i zarządzania. Występuje jako speaker na konferencjach promując ideę firm turkusowych oraz motywowania 3.0. Jest również współorganizatorem konferencji TEDx Marszałkowska  odpowiada za przygotowanie wystąpień poprzez wsparcie coachingowe mówców.