Coaching kariery

i

doradztwo zawodowe

W pracy spędzamy co najmniej 1/3 jeśli nie połowę naszego życia. Czy możemy sobie zatem pozwolić, aby rozwój kariery zawodowej pozostawić przypadkowi czy też pojawiającym się, albo nie, okazjom?

Poszukiwanie pracy to praca na cały etat. I podobnie jak w innych dziedzinach działa tu zasada Pareto, 80% wysiłku przynosi tylko 20% rezultatów. Co w takim razie można zrobić i czy jest tak sposób, aby skupić się tylko na 20%, które przyniosą 80% rezultatów dobrej jakości. Efektywne planowanie kariery służy właśnie temu, aby nasz wysiłek włożony w poszukiwanie dobrego dla siebie miejsca na rynku pracy przyniósł zadowalające nas efekty.

Dla kogo?

Jeśli chcesz w świadomy sposób zarządzać swoją karierą zamiast zdawać się na przypadek, to coaching kariery i doradztwo zawodowe są właśnie dla Ciebie. Żeby czerpać satysfakcję z pracy i wykorzystać w pełni swoje zasoby, należy je najpierw poznać i zinwentaryzować. Zarówno proces coachingowy jak i doradczy służą poznaniu czym dysponujemy w zakresie: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych. W ten sposób powstają solidne podstawy, na których budujemy wizję swojej kariery i odpowiedni do niej wizerunek na rynku pracy. Świadomość własnych predyspozycji, mocnych stron oraz wytyczonego kierunku działania zwiększają poziom wiary we własne siły co przekłada się na precyzyjniejsze i skuteczne działanie prowadzące do satysfakcjonującej nas pracy.

Nie czekaj aż stracisz pracę. Zajmij się swoją karierą zawodową już dziś.

Coaching kariery

Coaching kariery to proces, który ma na celu odkrycie i zinwentaryzowanie zasobów, którymi dysponujemy oraz wypracowanie wizji kariery, która uwzględnia wcześniej opisane elementy. Diagnoza obejmuje identyfikację cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji zawodowych i osobistych. W tym celu przeprowadzany jest test osobowości IP121, wywiad pogłębiony oraz mają zastosowanie narzędzia i metody coachingowe. Proces ten prowadzi do określenia kierunku rozwoju zawodowego oraz zbudowania długofalowego planu działania

Doradztwo zawodowe

Sesje doradcze bywają kontynuacją procesu coachingu kariery lub osobnym procesem, przygotowującym do aplikowania na konkretne pozycje. Obejmuje zazwyczaj pracę z CV, listem motywacyjnym oraz przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej. Spotkanie doradcze może też być punktem wyjścia do procesu coachingu kariery. Zdarza się bowiem, że trafiamy do doradcy przekonani o tym, że otwarta jest dla nas tylko jedna ścieżka kariery. Jednak podczas wspólnej pracy okazuje się, że możliwości jest więcej niż początkowo sądziliśmy.