Zrozumieć i oswoić konflikt – sztuka rozwiązywania konfliktów.

Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów dla praktykujących i przyszłych scrum masterów, menadżerów projektów, team liderów, product ownerów.

Kraków, 25 – 26 marca 2019

Warszawa 24 – 25 kwietnia 2019

Umiejętności techniczne i znajomość frameworku Scruma i Agile Manifesto to trochę za mało, żeby zbudować prawdziwie zwinny zespół i efektywnie funkcjonować w zmiennym środowisku. Pracując w zespołach samoorganizujących się potrzebujemy kompetencji miękkich, które będą wspierały budowanie relacji w zespole i efektywność jego działania. W pierwszej kolejności trzeba zadbać o umiejętności oddziaływania na funkcjonowanie zespołu bez narzucania swojego zdania, a jednocześnie mobilizowania siebie i innych do realizowania celów sprintu. A następnie, tworzyć warunki sprzyjające kreatywnemu rozwiązywaniu problemów. Trzeba więc nauczyć się słuchać, zadawać pytania, inspirować do poszukiwania rozwiązań, budować atmosferę zaufania i wspólnoty, doceniać zamiast oceniać, zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je kiedy już się pojawią. Żeby korzystać z potencjału, który jest ukryty w sytuacji konfliktowej, trzeba rozumieć mechanizmy rządzące konfliktem oraz własne zachowania w sytuacjach konfliktowych. „Zrozumieć i oswoić konflikt – sztuka rozwiązywania konfliktów” to warsztat, który wyposaża w wiedzę pozwalającą zrozumieć naturę konfliktu, a także w umiejętności pomagające rozpoznawać nadchodzący konflikt oraz  radzić sobie z towarzyszącymi emocjami. Warsztaty są przeznaczone przede wszystkim dla praktykujących scrum masterów, developerów, product ownerów, a także dla członków samoorganizujących się zespołów, team liderów  czy menadżerów projektów IT.

Najbliższe szkolenie w Krakowie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Najbliższe szkolenie w Warszawie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Kreatywność i wzrost we wszelkich dziedzinach życia rodzą się nie pomimo, ale dzięki wielopoziomowym konfliktom

Sara Savage, Eolene Boyd-MacMillan       

Konflikt może być twórczy. Konflikt może być zagrożeniem. Która z tych opcji będzie miała miejsce w dużym stopniu zależy od naszej świadomości, wiedzy, przekonań oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie konfliktowych. Konflikt niesie ze sobą trudne emocje i zmusza nas do wyjścia poza strefę komfortu. I dlatego większość z nas chciałaby konfliktu uniknąć. Jednocześnie konflikt ma tę drugą twarz. Jest twórczy i prowadzi do rozwoju. Aby to było możliwe trzeba nauczyć się rozumieć naturę konfliktu i umieć w nim wytrwać. Dwudniowy warsztat ma na celu:

 • dostarczenie wiedzy na temat natury konfliktu, jego źródeł, przebiegu i sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych
 • zbudowanie świadomości dotyczącej osobistych postaw i strategii zachowań w sytuacjach konfliktowych
 • nabycie umiejętności stosowania wybranych technik i narzędzi służących zapobieganiu oraz rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.
Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Konflikt i jego dynamika – czynniki determinujące rozwój i przebieg. Identyfikacja źródeł konfliktu. Dobór metod pracy z konfliktem ze względu na jego przyczyny.
 • Rozpoznawanie sygnałów eskalacji i deeskalacji konfliktu.
 • Emocje w konflikcie – reakcje automatyczne i blokady emocjonalne – 4 poziomy odblokowania.
 • Toksyczni ludzie w pracy – jak rozpoznać i zneutralizować 5 typowych, toksycznych postaw.
 • Rola projekcji w konflikcie.
 • Kto ma problem? Bariery komunikacyjne generujące konflikty. Model komunikacji w konflikcie według metody Thomasa Gordona.
 • Strategie reagowania na sytuacje konfliktowe – autodiagnoza stylu zachowania w konflikcie, rola przekonań i postaw, stanowisk i interesów.
W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość nabycie umiejętności i  zapoznania się z zagadnieniami umożliwiającymi:

 • lepsze rozumienie siebie i innych w sytuacjach konfliktowych
 • rozpoznawania i reagowania na bariery komunikacyjne
 • rozpoznawanie i reagowanie na sygnały eskalacji i deeskalacji konfliktu
 • stosowanie narzędzi komunikacyjnych odnoszących się do źródła problemu
 • rozpoznawanie i neutralizowanie toksycznych postaw
 • wybieranie postawy win-win wobec pojawiającego się konfliktu

Ponadto uczestnicy będą mieli okazję analizować swoje przypadki sytuacji konfliktowych w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań.

Uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający udział w warsztacie.

Szkolenie jest dedykowane dla osób pracujących w zespołach samoorganizujących się, w środowisku wdrażającym zwinne metody zarządzania. W szczególności dla:

 • dla praktykujących Scrum Masterów
 • osób, które chcą zostać Scrum Masterami
 • menadżerów projektów i zespółów IT
 • Product Ownerów
 • developerów dbających o własny rozwój i skuteczność w budowaniu relacji
 • członków samoorganizujących się zespołów

A także  dla tych, którzy (bez względu na zajmowane stanowisko) chcą zadbać o jakość swoich relacji i w świadomy sposób mierzyć się z wyzwaniami związanymi z odmiennymi poglądami,  w sytuacjach konieczności realizacji wspólnego celu.

Cena dwudniowego szkolenia oraz telefonicznej sesji wdrożeniowej wynosi 1 650 PLN + VAT dla firm.
Cena dla osób prywatnych wynosi 1650 PLN brutto.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, indywidualna sesja wdrożeniowa.

"Niezwykle cenne dwa dni doświadczeń pomagających zrozumieć oraz oswoić konflikt. Praca Bożeny z grupą w ramach praktycznych ćwiczeń pozwoliła mi na otwarcie nowych obszarów mojej świadomości, a elastyczne podejście do agendy na spełnienie oczekiwań uczestników."

Aleksandra Sładek

"Był to jeden z najlepszych "miękkich" warsztatów w jakich brałem udział. Bardzo dobrze zorganizowany. Oswajanie konfliktu - niezwykle trafny tytuł. Konflikt jest sytuacją naturalną gdzie pojawia się różnica zdań, celów wartości. Warsztat daje odpowiedź / podpowiada jak takie sytuacje ogrywać. Zdecydowanie polecam udział nie tylko scrum masterom czy liderom zespołów. W zasadzie każda osoba wyniesie z tego warsztatu coś wartościowego co będzie mogła wykorzystać nie tylko w pracy zawodowe"

Krzysztof Gruszczyński, Scrum Master

"Warsztaty niezwykle wartościowe dla Scrum Masterów. Dają możliwość interakcji z doświadczonym coachem z krwi i kości, czego na co dzień bardzo brakuje. Oprócz cennych doświadczeń i narzędzi warsztaty poruszały również rozterki z jakimi musi uporać się Coach w codziennej pracy.
SCRUM MASTER'S MUST BE!
"

Błażej Drobniuch, Scrum Master

"Za użyteczne uważam wszystkie części warsztatu. Dla mnie był to przede wszystkim moment autorefleksji nad tym jak reaguję w pewnych sytuacjach i skąd to wynika oraz jaki jest mój zakres odpowiedzialności. Dziękuję za warsztat i trudne pytania."

Izabela Srebro, Srum Master

"Polecam. Szkolenie nie jest przeładowane teorią, jest dużo czasu na "mięso" pracy na przykładach. Co pozwala na zaobserwowanie zachowań właściwych, przydatnych podczas prowadzenia rozmowów >konfliktowych<"

Natalia Jamro, Srum Master

"Zdecydowanie polecam warsztat podnosi kompetencje miękkie i pozwala na lepszą i bardziej efektywną interakcję z ludźmi zarówno w domu jak i w pracy."

Tomasz Małachowski

"Bardzo dobre i profesjonalne szkolenie. Sporo wniosło do mojej wiedzy o ludziach i ich zachowaniach w codziennej pracy. Czasami wnioski jakie wyciągaliśmy były dla mnie zaskakujące i w pewnym sensie rewidujące moje spojrzenie na pewne aspekty."

Paweł Czepiec

"Nawet jeśli ktoś nie planuje być coachem to to może się nauczyć wielu rzeczy związanych z komunikacją i rozumieniem innych osób."

Kamil Berdychowski

" Polecam. Dużo ciekawych tematów i intrygujących spostrzeżeń, które na długo pozostają w pamięci i wpływają na nasze relacje i interakcje, nie tylko w sferze zawodowej."

Ludmiła Boryło, Srum Master

"Polecam udział w warsztacie "Coachingowy niezbędnik Scrum Mastera" ponieważ uświadamia to, jak bardzo różni jesteśmy, jak ważne jest świadome oddzielenie doradztwa, mentoringu i coachingu oraz tego, że umiejętne zadawanie pytań może pomóc w samodzielnym znalezieniu rozwiązania przez drugą osobę.
Dodatkowo, uzyskaną wiedzę można wykorzystać w życiu prywatnym."

A.K. - konsultant

"Przedstawione na szkoleniu zagadnienia stosuje u siebie w pracy. W roli scrum mastera bardzo ważne jest słuchanie i zadawanie odpowiednich pytań. Tego właśnie nauczyłam się na kursie. Dzięki temu zespół jest bardziej aktywny i bierze odpowiedzialność za to co robi.

Uważam, że w zasadzie każdy powinien wziąć udział w kursie z coachingu, żeby zobaczyć w jaki sposób można w ludziach szukać najbardziej dla nich pasujących odpowiedzi."

Ewelina Kaczmarczyk, Srum Master

"Warsztat cudnie skrojony. Format opiewający o niezliczone ćwiczenia i eksperymenty, pozwalający poczuć na własnej skórze dobro jakie niesie ze sobą coaching. Zachwyciła mnie elastyczna agenda i dostosowanie treści do potrzeb uczestników. Bożena w niesamowicie naturalny sposób potrafi otwierać nowe płaszczyzny świadomości.

Dziękuję Bożenko, za to szkolenie i mam nadzieję, że będzie kontynuacja :)"

Anna Kosal, Srum Master

Warsztat prowadzi:

Bożena Andrzejak – coach, mentor, facylitator, trener

Od 2006 roku związana jest z branżą szkoleniową i doradczą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła m.in. podyplomowe studia z Psychologii Biznesu na ALK w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Menadżerskiego w Międzynarodowej Szkole Zarządzania przy Fundacji Polskiej. Jest absolwentką akredytowanej przez ICF szkoły The Coaches Training Institute (London), brała udział w szkoleniach dla coachów prowadzonych prze Marylin Atkinson z Erickson Collage. Ukończyła również szkolenie Certified Scrum Master. Jako coach i trener specjalizuje się w tematyce związanej z budowaniem postawy świadomego przywództwa oraz wspiera działania menadżerów w budowaniu efektywnych zespołów.

Od ponad 10 lat prowadzi praktykę coachingową, a od 8 jest mentorem wspierającym rozwój młodych przedsiębiorców w ramach działalności fundacji Youth Business Poland, działającej pod auspicjami Fundacji Księcia Walii.

W ramach działalności pro publico bono, m.in. prowadzi sesje coachingowe podczas konferencji ScrumDays oraz Agile by Example. Dzieli się wiedzą jako prelegent podczas wydarzeń skierowanych do praktyków zwinności, takich jak: Agile Coach Camp Poland, Unconf czy Managment 3.0.