Coaching i mentoring dla Scrum Masterów

Wspieramy  scrum masterów, menadżerów zespołów, menadżerów projektów w realizacji celów biznesowych, budowaniu efektywnych zespołów oraz rozwoju kompetencji osobistych i budowanie postawy świadomego i efektywnego przywództwa.

Badanie kompetencji metodą 360°

 

Ocena wieloźródłowa metodą 360° ma na celu wspieranie indywidualnego rozwoju. Pomaga w zaplanowaniu rozwoju kompetencji oraz sprzyja udrożnieniu komunikacji w organizacji, a także w budowaniu kultury otwartości i konstruktywnego feedbacku.

Facylitacja


Facylitacja pracy interdyscyplinarnych zespołów problemowych. Praktyczne warsztaty zamknięte dla zespołu stojącego przed konkretnym wyzwaniem – potrzebą znalezienia kreatywnego/innowacyjnego rozwiązania problemu.

Team coaching

Ta metoda pracy służy budowaniu efektywnie funkcjonujących zespołów. Procesy team coachigowe prowadzimy w oparciu o diagnostykę i podejście Team Coaching International oraz model Patricka Lencioniego – 5 dysfunkcji pracy zespołowej.

Badanie kompetencji metodą Development Center

Metoda DC bada zachowań i postawy podczas specjalnie zaplanowanych sesji zadaniowych wymagających określonych wcześniej kompetencji. Uczestnicy obserwowani są przez zespół wyszkolonych i doświadczonych asesorów.

Warsztaty i szkolenia

Diagnoza poziomu rozwoju kompetencji kluczowych dla realizacji celów biznesowych, staje się punktem wyjścia do zaplanowania działań rozwojowych. Specjalizujemy się w rozwoju kompetencji Scrum Masterów, menadżerów zespołów i menadżerów projektów.

Action Learning

Proces edukacyjny, który uwzględnia wiedzę i doświadczenie uczestników, przebiegający pod okiem facylitatora, którego zadaniem jest zaprojektowanie sesji, dobór narzędzi oraz nadzór nad przebiegiem.

Performance managment

 

Realizacja celów biznesowych w dużym stopniu zależy od kompetencji jakimi dysponują pracownicy organizacji. Wdrożenie modelu kompetencji specyficznego dla danej firmy ułatwia procesy rekrutacji, oceny i rozwoju, a w efekcie wpływa na sposób realizacji strategi.

HPI - badanie efektywności środowiska organizacyjnego

 

HPI Standard to badanie on-line oceniające środowisko pracy pod kątem funkcjonowania sześciu obszarów organizacji mających wpływ na zaangażowanie i efektywność pracowników. Idealny sposób na zapoczątkowanie procesu zmiany w firmie.