Facylitacja  w  pracy z  zespołami zwinnymi – metody i  narzędzia


Warsztat umiejętności dla praktykujących scrum masterów,
menadżerów projektów oraz team liderów.

Najbliższe szkolenie w Warszawie 2-3 marca 2020

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Najbliższe szkolenie w Krakowie 24-25 marca 2020

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Agile teams are facilitated by servant leadership. Overall objective are set a context for self-management and subtel control is created; rather then individual team members beign assigned on a daily base to execute micro-tasks in a command-and-control style.

Gunther Verheyen       

Facylitacja to magiczne słowo, pod którym kryją się różnie rozumiane sposoby prowadzenia spotkań. Wiąże się z tym oczekiwanie, że  narzędzia którymi dysponuje facylitator zagwarantują efektywność tych spotkań.

 I choć rola facylitatora  bywa różnie rozumiana, a zbiór możliwych do wykorzystania narzędzi jest bogaty, to oczekiwanie wobec prowadzonych w praktyce eksperymentów z facylitacją, jest wspólne dla wszystkich. Spotkanie ma przynieść określony rezultat.

 Nasze szkolenie ma na celu przekazanie usystematyzowanej wiedzy potrzebnej do świadomego planowania procesów facylitowanych oraz adekwatnego doboru technik i narzędzi do charakteru i celu prowadzonego spotkania.

zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Scrum Master jako facylitator – świadomość roli

 • Facylitator vs moderator – różnice i podobieństwa, odpowiedzialność  w omawianych rolach.
 • Co potrafi, myśli, czuje i robi facylitator

Przygotowanie procesu

 • Definiowanie celu spotkania z uwzględnieniem jawnych i ukrytych oczekiwań
 • Mapa procesu – od punktu wejścia do punktu wyjścia
 • Zachowanie ciągłości procesu
 • Komunikacja – treść oraz wizualizacja
 • Założenia do kontraktu
 • Zaplanowanie ról i zadań dla uczestników

Budowanie zaangażowania – po co ja tu jestem?

 • Cel i kontrakt jako podstawa stabilności procesu
 • Metody, narzędzia, techniki:
  • 6 steps
  • Dyskusja zogniskowana
  • Wspólny obszar
  • Mądrość zespołu

Trudni uczestnicy

   • Proces grupowy
   • Interwencje
   • Typologia trudnych uczestników
   • Co robić jak się „wywala” proces

Hyde Park – zastosowanie narzędzi na podstawie problemów zgłoszonych przez uczestników

 

W trakcie warsztatu :

 • nauczysz się jak zaplanować i przygotować spotkanie, jego przebieg (proces), aby stworzyć warunki, w których uczestnicy będą mogli zaangażować sięwyjść z poczuciem,  „domknięcia tematu”
 • poznasz narzędzia, których użycie sprawia, że zespół angażuje się oraz jest w stanie rozwiązać postawiony przed Wami problem 
 • dowiesz się, kiedy moderować a kiedy facylitować i na czym polega różnica
 • poznasz metodę, dzięki której będziesz świadomie wchodził w rolę  facylitatora i z rozmysłem sięgał po właściwe narzędzia facylitacji wtedy, kiedy to  będzie potrzebne
 • poznasz sposób na to, by trzymać się roli, powstrzymywać się przed ocenianiem, dawaniem rad i narzucaniem swojego rozwiązania
 • dowiesz się, jak postępować, gdy to co zaplanowane „się wywala”
 • znajdziesz sposoby na „trudnych uczestników” 
 • przećwiczysz te umiejętności w odniesieniu do swoich doświadczeń w codziennej pracy

   

  Uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający udział w warsztacie.

zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Umiejętności facylitacji mają dosyć uniwersalne zastosowanie i w zasadzie, każdy kto chce prowadzić efektywne spotkania potrzebuje znać narzędzia i metody facylitacji.  Nasz warsztat jest w szczególności dedykowany dla osób uczestniczących w zwinnej transformacji (Agile Transformation), pracujących w środowiskach zwinnych oraz samoorganizujacych się zespołach.  Zapraszamy:

 • praktykujących i aspirujących Scrum Masterów
 • menadżerów projektów IT
 • menadżerów zespołów IT
 • team liderów
 • członków samoorganizujaćych się zespołów

zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Cena dwudniowego szkolenia oraz telefonicznych konsultacji wdrożeniowych wynosi 2 460 PLN + VAT dla firm.

Cena dla osób prywatnych wynosi 2 460 PLN brutto.

 

zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warsztat prowadzą:

Bożena Andrzejak – coach,

mentor, trener, facylitator

Od 2006 roku związana jest z branżą szkoleniową i  doradczą w  obszarze zarządzania i  rozwoju zespołów. Jako coach i trener pomaga w rozwijaniu postawy świadomego przywództwa oraz umiejętności budowanie efektywnych zespołów. Od blisko 5 lat pracuje głównie ze Scrum Masterami wspierając ich w rozwoju kompetencji społecznych oraz w przeprowadzaniu zwinnych transformacji. Prowadzi procesy coachingowe oraz szkoleniowe dla członków zespołów scrumowych. Od 2005 roku prowadzi praktykę coachingową,   od 9 lat jest mentorem wspierającym rozwój młodych przedsiębiorców w ramach działalności fundacji Youth Business Poland. Ukończyła m.in. podyplomowe studia z psychologii biznesu w ALK oraz doradztwa zawodowego i zarządzani talentami w AFiB Vistula. Jest absolwentką akredytowanej przez ICF szkoły The Coaches Training Institute London, oraz szkoleń w Erickson Coaching Int. Certyfikowany facylitator Group Facilitation Methods Technolog of Participation. Ukończyła również szkolenie Certified Scrum Master.

W ramach działalności pro publico bono, m.in. prowadzi sesje coachingowe podczas konferencji ScrumDays oraz Agile by Example. Dzieli się wiedzą jako prelegent podczas wydarzeń skierowanych do praktyków zwinności, takich jak: Agile Coach Camp Poland, Unconf czy Managment 3.0.

Dorota Hoffmann – coach,

trener, facylitator graficzny

Od 2007 roku roku doradza i szkoli w obszarze zarządzania zmianą,  budowania kompetentnych zespołów i doskonalenia przywództwa. Wspiera w sytuacjach postrzeganych jako trudne, takich jak impas w rozmowach, niemożność podjęcia decyzji bądź innych barier na drodze do efektywnego współdziałania. Mediuje konflikty w zespole prowadząc do budowania wartości dzięki różnorodności. Uczy metod angażowania oraz korzystania z mądrości zespołu. Facylituje procesy pracy grupowej w kierunku tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Promotorka stosowania myślenia wizualnego we wspieraniu kreatywności zespołów.  Autorka wielu programów szkoleniowo-rozwojowych. Mentor młodych przedsiębiorców – beneficjentów Fundacji Inkubator Technologiczny – YBP. W ramach działań pro publico bono prowadzi sesje coachingowe podczas konferencji Agile by Example. Dzieli się wiedzą jako prelegent podczas wydarzeń skierowanych do praktyków zwinności (np. Managment 3.0). Przygotowuje do wystąpień publicznych w formacie TEDx.

Absolwentka WEiTI PW. Ukończyła podyplomowe studia na SWPS: Zarządzanie Innowacją (Human Center Design Management) oraz szereg specjalistycznych kursów doskonalenia zawodowego, w tym: Group Facilitation Methods – Technology of Participation, Erickson Coaching Int