Kompetencje Scrum Mastera

Szkolenia otwarte dla scrum masterów i specjalistów z branży IT

 

Co trzeba wiedzieć, umieć i robić żeby być dobrym Scrum Masterem? Analiza oczekiwań pracodawców oraz liczne rozmowy z osobami pełniącymi rolę Scrum Mastera prowadzą do konkluzji, że nie wystarczy znać Scrum Guide czy zdać egzamin Professional Scrum Master, aby wypełniać dobrze tę rolę. Bycie skutecznym strażnikiem Scrum’a, wymaga szeregu umiejętności z różnych dziedzin. Oryginalnie rekrutowano Scrum Masterów z pośród specjalistów IT, jednak coraz częściej w branży pojawiają się Scrum Masterzy charakteryzujący się przede wszystkim wiedzą i umiejętnościami z zakresu tzw. kompetencji miękkich. Na czoło wysuwają się kompetencje związane z komunikacją, umiejętnością budowania relacji, motywowania, budowania zespołu, facylitacji, rozwiązywania konfliktów, przewodzenia. Niezbędna też staje się wiedza psychologiczna z zakresu budowania postawy, mechanizmów wpływających na zachowania i relacje w zespole.

Dla Scrum Masterów wywodzących się ze środowiska IT oznacza to ciągły rozwój osobisty, pracę nad postawą i nabywanie specyficznych kompetencji. Dlatego, jeśli chcesz zadbać o swoją pozycję wśród profesjonalnych Scrum Masterów, koniecznością jest rozwijanie kluczowych kompetencji. Proponowany zestaw szkoleń odnosi się do podstawowych i koniecznych umiejętności jakimi powinien legitymować się Scrum Master. Są to:

  Coaching, jako umiejętność pracy na poziomie indywidualnym  w odniesieniu do  postawy, przekonań, motywacji oraz realizacji celu. – Coachingowy niezbędnik Scrum Mastera

 Coaching jako narzędzie pracy zespołowej, służące budowaniu zespołów oraz realizacji celów zespołowych – Budowanie zespołów metodami coachingowymi.

 Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi, w celu uwolnienia twórczego potencjału zespołu i jednostek. – Zrozumieć i opanować konflikt – sztuka rozwiązywania konfliktów.