Dlaczego kij i marchewka już nie wystarczą?

Dlaczego kij i marchewka już nie wystarczą?

W psychologii funkcjonuje prawo Yerkesa –Dodsona, które opisuje zależność pomiędzy poziomem motywacji a efektywnością działania. Z tego twierdzenia wynika wprost, że jeżeli chcemy myśleć o efektywności to musimy zająć się motywacją. Ale,...