Scrum Master jako nawigator konfliktu (1)

Scrum Master jako nawigator konfliktu (1)

Scrum Master jako nawigator konfliktu Praca z konfliktem stanowi jedno z większych wyzwań nie tylko dla początkujących, ale nawet doświadczonych Scrum Masterów i Agile Coachów, którzy  nie jedno w swej praktyce widzieli i doświadczyli. Podczas...