Kompetencje Scrum Mastera

Jakiś czas temu prowadziłam proces doradztwa zawodowego dla osoby, która aspirowała do bycia Scrum Masterem. Jednym z elementów tego procesu jest  analiza oczekiwań rynku pod kątem wiedzy i umiejętności wymaganych na stanowisku, która służy w kolejnym kroku do przygotowania CV oraz do podjęcia działań mających na celu uzupełnienie wiedzy.

Z analizy ogłoszeń rekrutacyjnych wynika, że Scrum Master musi być alfą i omegą w zakresie programowania i wiedzy technicznej. Oprócz w miarę rozpoznawalnych terminów jak: JavaScript, HTML czy CSS, lista pożądanego doświadczenia z zakresu znajomości narzędzi programowania wydawała się nie mieć końca. Ale czy t o aby na pewno ma sens? Czy te umiejętności aby na pewno są niezbędne, aby być sprawnym i efektywnym Scrum Masterem? No nie koniecznie. Jak wynika ze Scrum Guide oraz praktyki okazuje się, że niezbędne w tej roli kompetencje dotyczą zupełnie innego obszaru. Srum Master pilnując, aby były przestrzegane zasady scrumu przede wszystkim potrzebuje umiejętności pracy z ludźmi. Z pojedynczymi osobami i z zespołem. Podstawą są umiejętności komunikacyjne osadzone w kontekście rozwiązywania konfliktów, motywowania, wyzwalania pozytywnej energii, budowania postaw akceptacji i otwartości, inspirowania i tworzenia atmosfery sprzyjającej kreatywności.  I to również widać w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Oprócz umiejętności technicznych pracodawcy oczekują od kandydatów do roli Scrum Mastera tak zwanych kompetencji miękkich, które mają swój wyraz nie tylko w konkretnych umiejętnościach, ale również w postawie wobec współpracowników, zadań i organizacji. W tym zestawie występuje: wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone obowiązki, nastawienie na rozwiązania, niezależność i samodyscyplina, zdolność do stawiania wyzwań sobie i współpracującemu zespołowi, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i przywódczych.

Zatem pełen obraz kompetencji Scrum Mastera obejmuje umiejętności, które zazwyczaj wymagane są na stanowiskach menadżerskich oraz postawę, która jest kombinacją osobistego doświadczenia w pracy z ludźmi,  wysokiej inteligencji emocjonalnej oraz otwartości na różnorodność.

Obserwacja praktyki rynkowej wskazuje, że coraz więcej Scrum Masterów jest rekrutowanych z poza środowiska IT, wśród osób posiadających wiedzę i tzw. kompetencje miękkie. Z kolei Scrum Masterzy wywodzący się z IT stają przed koniecznością poszerzania swojej wiedzy związanej z coachingiem, facylitacją, rozwiązywaniem konfliktów, wdrażaniem procesu zmiany, przywództwem służebnym, rozumieniem procesów grupowych oraz mechanizmów związanych z motywacją.  Dla jednych, jak i drugich, bez wątpienia istotny jest zadbanie o osobisty proces rozwojowy, w efekcie którego budowana jest postawa sprzyjająca osiąganiu ponadprzeciętnych efektów w pracy z zespołem.